HUKUM MENJENGUK ORANG YANG SAKIT BAGI SEORANG YANG BERITIKAF Asy-Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi hafizhahullah berkata, إذا خرج المعتكف…