image_pdfimage_print

RASA TAKUT ULAMA SALAF

 

Dari Imron al-Khoyyath rahimahullah, ia berkata:

دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي، فقلنا: ما يبكيك؟ قال: أنتظر ملك الموت، لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار.

Kami masuk menjenguk Ibrahim an-Nakha’i dan ia sedang menangis. Maka kami bertanya kepadanya, Apa yang membuat anda menangis?”

Ia menjawab, “Aku sedang menunggu malaikat maut. Aku tidak tahu ia akan memberiku kabar gembira dengan surga atau neraka.”

Ibrahim an-Nakha’i adalah seorang tabi’in, ia bertemu dengan Abu Sa’id al-Khudri dan Aisyah radhiallahu ‘anhum. Kebanyakan riwayatnya dari tabi’in seperti ‘Alqomah, Masruq, dan al-Aswad.

Al-Muntazham fii Tarikhil Muluki wal Umam

Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/316